Witamy na stronie naszego Klubu MKSM Pierwsze Skoki!

Cele Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie skupia się na wieloaspektowym wsparciu dla społeczności związanej z motoryzacją, sportami motorowymi oraz bezpieczeństwem ruchu drogowego. Poniżej przedstawiono główne cele stowarzyszenia:

A. Popularyzacja i rozwój sportów motorowych wśród dzieci i młodzieży:

Promowanie aktywności fizycznej i sportowej wśród najmłodszych poprzez organizację zajęć i wydarzeń związanych z różnymi dyscyplinami motorowymi.

Propagowanie kultury i bezpieczeństwa ruchu drogowego:

Edukacja społeczeństwa w zakresie bezpiecznych praktyk ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa zmotoryzowanych uczestników ruchu.

Organizowanie szkoleń i promocja turystyki motorowej:

Tworzenie programów szkoleniowych mających na celu podnoszenie umiejętności kierowców oraz promowanie turystyki motorowej jako formy aktywnego spędzania czasu.

Ochrona praw i interesów zmotoryzowanych:

Organizowanie kampanii edukacyjnych i szkoleń dotyczących bezpiecznego poruszania się pojazdami terenowymi w obszarach wiejskich i leśnych.

Organizowanie imprez sportowych o charakterze motorowym:

Inicjowanie i wspieranie imprez sportowych związanych z motoryzacją, mających na celu integrację społeczności oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Propagowanie uczciwej walki i rywalizacji sportowej zgodnie z zasadami fair play:

Kształtowanie postaw fair play wśród uczestników sportów motorowych poprzez organizację imprez i działań promocyjnych, które podkreślają znaczenie uczciwej rywalizacji.

„Sukces to nie przypadek. To ciężka praca, wytrwałość, nauka, analiza, poświęcenie, a przede wszystkim miłość do tego, co robisz.” – Pele