Cele stowarzyszenia

A. Popularyzacja i rozwój sportów motorowych wśród dzieci i młodzieży.
B. Propagowanie kultury i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
C. Organizowanie szkoleń i promocja turystyki motorowej.
D. Ochrona praw i interesów zmotoryzowanych.
E. Edukacja na temat bezpieczeństwa poruszania się po polach i lasach.
F. Organizowanie imprez sportowych o charakterze motorowym.
G. Propagowanie uczciwej walki i rywalizacji sportowej zgodnie z zasadami fair play.

Wish Lista – Lista Klubowych Marzeń