Zarząd stowarzyszenia

Sposób reprezentacji 

Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia składa dwóch członków zarządu, w tym prezes lub wiceprezes. Majątkiem i funduszami stowarzyszenia zarządza cały zarząd. Do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagana jest zgoda wszystkich członków zarządu.

  • Sebastian Chwiałkowski od 25 maja 2023 r.PREZES
  • Sebastian Stalka od 25 maja 2023 r.ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
  • Agnieszka Schodowska od 25 maja 2023 r.CZŁONEK ZARZĄDU
  • Karolina Maria Rybarczyk od 25 maja 2023 r.CZŁONEK ZARZĄDU

KOMISJA REWIZYJNA – ORGAN NADZORU

  • Marek Kaniowski od 25 maja 2023 r.
  • Maciej Schodowski od 25 maja 2023 r.
  • Dominik Rybarczyk od 25 maja 2023 r.
  • Monika Stalka od 25 maja 2023 r.